Bli medlem

NordVest Hestesportklubb skal være en klubb der medlemmene finner det sosialt trivelig å høre til, samtidig som de finner et godt tilrettelagt sportslig støtteapparat. Klubben har god plass til alle, og vi ønsker enda flere medlemmer velkommen!

Den sportslige aktiviteten i klubben omfatter sprang, dressur og kjøring. Det arrangeres ukentlige treninger i sprang og dressur på Emblem. Klubben jobber også aktivt for å få til treningshelger med gjestetrenere, og her er alle medlemmer velkommen til å delta uavhengig av hvor de står oppstallet.

medlemskapsfordeler
NVH er medlem av Norges Rytterforbund igjennom Møre og Romsdal Rytterkrets.

  • Bladet Hestesport fra Norges Rytterforbund gratis 8. ganger i året
  • Hvis du ønsker å gå kurs og/eller utdanne deg som f.eks dommer (dressur/sprang), banebygger, steward e.l. bistår klubben med å dekke deler av kursavgifter ol. i forbindelse med dette hvis du bistår klubben under stevner senere.
  • Du får delta på organiserte treninger i både sprang og dressur i regi av klubben.
Om du er under 18 år, må vi ha kontaktinformasjon til foresatte.