Om Klubben

NordVest Hestesportklubb ble stiftet 9.12 2012 og er et resultat av at Emblem Rideklubb og Haram og Omegn Hestesportsklubb slo seg sammen til en klubb. Klubbens hovedformål er å kunne gi medlemmene en allsidig hestesport klubb hvor flere grener innen hestesport vil bli fremmet.

Vi ønsker å være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.

Klubben skal organisere aktiviteter for barn, ungdom og voksne med interesse for hest og hestesport.
Klubben skal bidra til å skaffe medlemmene tilbud om kvalifiserte instruktører, legge til rette og gjøre avtalar ved passende ride- og kjørebaner. Klubben skal arbeide for ei etisk og faglig forsvarlig håndtering av hest, og alltid sette sikkerhet høgt.

Klubben vil fremme viktigheten av et godt samspill mellom hest og rytter, den skal hjelpe til å utvikle medlemmene på deres egne premisser og hestens velvære skal stå i fokus. Klubben skal også legge til rette for konkurranser, og organisere dette gjennom Norges Rytterforbund.  Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer