Resultat D-stevne Lerstad – 15-16. mars 2014

Vi gratulerer Maria Olsen Stamnæss og Lennox Griffin med 1.plass i 1.0m (lørdag), 1.plass i 1.0m (søndag) og 3-plass 1.10m (lørdag)

Camilla Monsholm og Junior III fikk en  2.plass i 1.10m (lørdag)