Nytt styre i Nordvest Hestesportklubb

På Årsmøte 25/2-2014 ble følgende styre valgt:

Benthe Langeland – leder

Frøydis Husøy – nestleder og sekretær

Gunn Teigene – kasserer

Therese Brandsøy – sportslig ansvarlig

Arne Monsholm – styremedlem

Sunniva Harneshaug – ungdomsrepresentant

Gunhild Hareide – varamedlem

Torill Berge – varamedlem