Sprangtreninger på Valle

For informasjon om treningstider på Valle, se Facebook-sidene til Håhjem Gård